Որակի իրական
երաշխավոր
«Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ»-ը հաճախորդին է ներկայացնում երկարամյա գործունեությամբ մշակված և տարիների փորձով հիմնավորված օտար լեզուների դասավանդման կայացած համակարգ, որում ներառված և նուրբ ձևով համադրված են կարևորագույնգործոնները՝ գինը, ժամաքանակը և որակը: Դասընթացի ամբողջ համակարգն իր մեջ ներառումէ 4 փուլեր, յուրաքանչյուր փուլը 120 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի յուրաքանչյուր փուլի համար կենտրոնն ապահովում է համաեվրոպական լեզվական իմացության ստանդարտներին համապատասխան երաշխավորված որակ:
Այսպես, «Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ»-ը իր հաճախորդներին երաշխավորում է դասընթացի
· 1-ին փուլի ավարտին ունենալ լեզվական իմացության A1-A2 աստիճան (առօրյա բավարար խոսակցական մակարդակ)
· 2-րդ փուլի ավարտին ունենալ լեզվական իմացության A2-B1 աստիճան (առօրյա կայուն խոսակցական մակարդակ)
· 3-րդ փուլի ավարտին ունենալ լեզվական իմացության B1-B2 աստիճան (առօրյա որակյալ խոսակցական մակարդակ)
· 4-րդ փուլի ավարտին ունենալ լեզվական իմացության B2-C1 աստիճան(առօրյա գերազանց խոսակցական մակարդակ)
Մեր հիմնական նպատակն է սովորեցնել հաճախորդին ազատ խոսել և անկաշկանդ արտահայտել իր կարծիքն ու տեսակետը օտար լեզվով: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ժամանակ, ջանասիրություն և, որ ամենակարևորն է՝ որակի երաշխիք: