ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Խմբում ուսանողների քանակը 5-10 հոգի
Մեկ փուլի ժամաքանակը 120 ժամ
Մեկ փուլի տևողությունը մոտ 3 ամիս 10 օր
Մեկ փուլի արժեքը 70 հազար դրամ
Դասընթացի հաճախականությունը շաբաթական 3 օր
Մեկ դասի տևողությունը 3 ժամ (ընդմիջումով)
Դասընթացի ժամանակացույցը առավոտյան 10:00-13:00
կեսօրին 15:30-18:30
երեկոյան 18:30-21:30

ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Երեխաների խմբեր 7-9 տարեկանների համար
Դեռահասների խմբեր 10-13 տարեկանների համար
Խմբում ուսանողների քանակը 5-10 հոգի
Մեկ փուլի ժամաքանակը 80 ժամ
Մեկ փուլի տևողությունը 3 ամիս 20 օր
Մեկ փուլի արժեքը 45 հազար դրամ
Դասընթացի հաճախականությունը շաբաթական 3 օր
Մեկ դասի տևողությունը 2 ժամ (ընդմիջումով)
Դասընթացի ժամանակացույցը 16:30-18:30

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Դասընթացի ժամաքանակը, հաճախականությունը, տևողությունը, անցկացման վայրը (կենտրոնում կամ արտագնա) աշխատանքային շաբաթվա բոլոր օրերին և բոլոր ժամերին` համաձայն հաճախորդի ցանկության:
Դասընթացի արժեքը մեկ ժամի համար՝
կենտրոնում 3200 դրամ
արտագնա 3500 դրամ
Ուսուցման համար անհրաժեշտ դասասենյակային պայմանները ապահովում է հաճախորդը կամ հաճախորդին ներկայացնող կազմակերպությունը: Կենտրոնը համապատասխան վայր է գործուղում իր դասավանդող մասնագետին: Կենտրոնը ապահովում է դասընթացի համար անհրաժեշտ ուսումնական նյութերը և հաճախորդին կամ հաճախորդներին դրանց անվճար տրամադրումը: Կենտրոնն ապահովում է 26-ամյա աշխատանքային փորձով և համաեվրոպական լեզվական իմացության ստանդարտներին համապատասխան երաշխավորված որակ: Դասընթացի մյուս պայմանները՝ եղանակը (անհատական, խմբակային), ժամաքանակը, ժամանակացույցը, հաճախականությունը և տևողությունը որոշվում է համաձայն հաճախորդի ցանկության: Դասընթացի արժեքը և վճարման կարգը հստակեցվում է կենտրոնի և հաճախորդի միջև լրացուցիչ համաձայնությամբ: