Գրավոր


թարգմանություններԻրականացվում է երկու եղանակով՝ ընդհանուր և մասնագիտական:

- Ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
- Ֆրանսերենից ռուսերեն և հակառակը
- Ֆրանսերենից անգլերեն և հակառակը
- Անգլերենից հայերեն և հակառակը
- Անգլերենից ռուսերեն և հակառակը
- Արժեքը՝ 1800 նիշը 3500 դրամ

Բանավոր


թարգմանություններԻրականացվում է հաջորդական եղանակով

· Ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
· Անգլերենից հայերեն և հակառակը
· Արժեքը մեկ ժամի համար - 10 հազար դրամ
· Արժեքը մեկ օրվա համար - 60 հազար դրամ