Դասավանդվող լեզուները

 • անգլերեն
 • հայերեն
 • ֆրանսերեն

Դասավանդման եղանակները

 • անհատական դասընթացներ
 • խմբակային դասընթացներ
 • խմբակային դասընթացներ`  մեծահասակների համար
 • խմբակային դասընթացներ` երեխաների համար
 • արտագնա դասընթացներ
 • թեմատիկ դասընթացներ

Թեմատիկ դասընթացներ

 • իրավագիտություն
 • քաղաքագիտություն
 • տնտեսագիտություն (գործարար կյանք, մարկետինգ)
 • իրավագիտություն
 • զբոսաշրջություն
 • զբոսաշրջություն և հյուրանոցային բիզնես
 • զբոսաշրջություն և ռեստորանային բիզնես
 • սպասարկման ոլորտի ծառայություններ
mecahas xmber Ծառայություններ Ծառայություններ mecahas xmber 400x300

Թարգմանչական ծառայություններ

 • բանավոր
 • գրավոր
 • ընդհանուր
 • մասնագիտական

Գրավոր թարգմանություններ

 • ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
 • ֆրանսերենից ռուսերեն և հակառակը
 • ֆրանսերենից անգլերեն և հակառակը
 • անգլերենից հայերեն և հակառակը
 • անգլերենից ռուսերեն և հակառակը

Բանավոր թարգմանություններ

 • ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
 • անգլերենից հայերեն և հակառակը
 •  հաջորդական