Բանավոր թարգմանություններ


Իրականացվում է հաջորդական եղանակով.


  • Ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
  • Անգլերենից հայերեն և հակառակը
  • Արժեքը մեկ ժամի համար - 10 հազար դրամ:
  • Արժեքը մեկ օրվա համար - 60 հազար դրամ

Գրավոր թարգմանություններ


Իրականացվում է երկու եղանակով՝ ընդհանուր և մասնագիտական:


  • Ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը
  • Ֆրանսերենից ռուսերեն և հակառակը
  • Ֆրանսերենից անգլերեն և հակառակը
  • Անգլերենից հայերեն և հակառակը
  • Անգլերենից ռուսերեն և հակառակը
  • Արժեքը - 1800 նիշը 3500 դրամ: